fbpx

Oświadczenie z miejsca zdarzenia drogowego – wzór

Decydując się na polubowne załatwienie sprawy po stłuczce drogowej, konieczny do wypisania jest wzór – oświadczenie z miejsca zdarzenia drogowego. Oświadczenie można znaleźć na naszej stronie w zakładce do pobrania. Można również skorzystać z oświadczenia Rzecznika Finansowego. Źródło: https://rf.gov.pl/files/wzory_10.pdf. W przypadku, gdy dysponujesz wydrukowanym wzorem oświadczenia, konieczne jest jego prawidłowe wypełnienie.

Jak uzupełnić wzór oświadczenia z miejsca zdarzenia

Nasz wzór został stworzony celem maksymalnego uproszczenia dokumentu. Aby wypełnić druk, należy wpisać dane miejsca zdarzenia, dane pojazdu oraz osób – właściciela, a także kierującego pojazdu sprawcy i poszkodowanego. Następnie należy opisać okoliczności i w miarę możliwości wykonać szkic zdarzenia. Dodatkowo pozostawiono miejsce na świadków oraz inne uwagi.

Wzór, który można pobrać na stronie RF jest nieco bardziej skomplikowany. Składa się z 5 części. Na górze strony należy wypełnić podstawowe dane, datę, miejsce zdarzenia, osoby ranne czy świadkowie zdarzenia. Z lewej strony znajdziemy dane pierwszego pojazdu (A), jego właściciela oraz osoby kierującej. Analogicznie z prawej strony znajdują się dane drugiego uczestnika zdarzenia (B). Ważne jest, aby dokładnie sprawdzić oraz wypełnić dane sprawcy kolizji.

W środkowej części znajdziemy podpunkt 12, w którym należy uzupełnić okoliczności. Z punktu widzenia likwidacji szkody, jest to bardzo ważny podpunkt. Nie określa odpowiedzialności danego uczestnika, a jedynie wskazuje, jak doszło do zdarzenia. Osoba kompetentna, sama określa odpowiedzialność uczestników zdarzenia. Aby prawidłowo uzupełnić oświadczenie, należy przeczytać przedstawione okoliczności, a następnie zaznaczyć krzyżykiem opcje najbardziej pasujące do okoliczności dla pojazdu A oraz B.

Ostatnim etapem jest wykonanie prostego szkicu okoliczności zdarzenia. W tym celu najprościej będzie naszkicować przebieg drogi (zwykłe linie), a także przedstawić pojazdy jako kwadraty lub prostokąty. Wskazane jest, aby przy naszkicowanym pojeździe zaznaczyć strzałką kierunek jazdy. Ostatnim, niezbędnym krokiem jest podpisanie oświadczenia przez uczestników zdarzenia.

Stwórz własne oświadczenie sprawcy kolizji

Jeżeli nie posiadasz wydrukowanego oświadczenia sprawcy kolizji, koniecznym będzie wypisanie oświadczenia na znalezionej w pojeździe kartce papieru. Dobrym krokiem jest powierzenie tego obowiązku sprawcy kolizji, wspomagając go w trakcie wypisywania. Wszystko dlatego, aby zminimalizować szansę wyparcia się sprawcy od odpowiedzialności – przecież to on wypisał dokument.

Aby nie mieć problemu z odzyskaniem odszkodowania, należy odpowiednio napisać oświadczenie, aby nie było niejasności co do okoliczności zdarzenia.

Na początku, powinno wskazać się dokładne miejsce oraz czas zdarzenia drogowego. Następnie, konieczne jest uzupełnienie dokładnych danych uczestników zdarzenia (dane osobowe, prawo jazdy, polisa ubezpieczeniowa), wskazując okoliczności zdarzenia. Dokładny opis dobrze jest uzupełnić prostym szkicem okoliczności zdarzenia. Wskazane jest również, aby dodać informację, że uczestnicy zdarzenia nie mają wątpliwości co do trzeźwości uczestników zdarzenia. Taki prosty opis pozwoli przyspieszyć działania likwidacyjne ubezpieczyciela. Należy pamiętać, aby uczestnicy podpisali się czytelnie pod oświadczeniem zdarzenia.

Tags:

No responses yet

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *