fbpx

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Moto usługi – Kamil Parzonka z siedzibą w Rudzie Śląskiej, przy ul. Chabrów 3/5, 41-700 Ruda Śląska, zwany dalej „Administratorem danych”;
  2. Pani / Pana dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu: A) realizacji zleceń zgodnie z ustalonym zakresem, B) kontaktu w sprawach związanych z prowadzonymi pracami zgodnie ze zleceniem.
  3. Podstawą przetwarzania jest: A) dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez kontakt z Administratorem danych – zgodnie z Artykułem 6. Ust 1. lit a) RODO lub B) umowa pomiędzy Administratorem danych osobowych a osobą fizyczną, której dane są przetwarzane – zgodnie z Artykułem 6. Ust 1. lit b) RODO lub C) prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią – zgodnie z Artykułem 6. Ust 1. lit f) RODO – na tej podstawie przetwarzam informacje udostępnione w rejestrach jawnych takich jak KRS, CEDIG, akta sądowe, REGON oraz innych powszechnie dostępnych informacji udostępnianych jawnie takich jak firmowe strony www, portale społecznościowe, materiały reklamowe i marketingowe.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę, nie dłużej niż 5 lat od daty ich wprowadzenia.
  5. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: A) Helpfind Sp. z o.o., 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Pułaskiego 11, B) Auto Beker Sp. z o.o. sp. k., 61-803 Poznań, ul. Święty Marcin 11A lok. 17. C) AR Solutions sp. z o.o. sp.k. 60-694 Poznań, ul. Heleny Szafran 1, D) Indemnity&Finance Ireneusz Bożemski, 59-100 Polkowice, ul. Stokrotkowa 18 E) Fras Kolny Szczygieł spółka partnerska adwokatów, 40-035 Katowice, ul. Kochanowskiego 6/1, F) DOPŁATY SZKODOWE Sp. z o.o. 61-568 Poznań, ul. Wierzbięcice 44A/40, G) Polskie Centrum Wypłat Odszkodowań Sp. z o.o., 25-311 Kielce, ul. Świętego Leonarda 7,
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, do cofnięcia zgody w przypadku, gdy administrator danych będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
  9. Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych – kontakt@postluczce.pl